Polityka prywatności

 

Zaktualizowano: Wrzesień 2023

 

Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką”) ma na celu poinformowanie użytkowników (dalej „Użytkownicy” lub „Państwo”) naszego sklepu internetowego o sposobie gromadzenia, wykorzystywania i ochrony danych osobowych. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią tej Polityki przed korzystaniem z naszego sklepu.

 

  1. Administrator danych

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kamil Czyż Sprzedaż Internetowa, z siedzibą pod adresem ul. Żytnia 88 07-200 Olszanka, zarejestrowaną w Polsce, numer identyfikacji podatkowej: 7622009807, adres email kontaktowy: info@lapampas.pl.

 

  1. Rodzaje danych osobowych

 

Podczas korzystania z naszego sklepu internetowego możemy gromadzić następujące kategorie danych osobowych:

 

– Dane identyfikacyjne: takie jak imię, nazwisko, adres email, numer telefonu.

 

– Dane demograficzne: takie jak wiek, płeć, preferencje zakupowe.

 

– Dane transakcyjne: takie jak historia zakupów, informacje o płatnościach.

 

– Dane techniczne: takie jak adres IP, dane o przeglądarce, systemie operacyjnym.

 

– Dane związane z komunikacją: takie jak treści wiadomości email lub wiadomości kontaktowych.

 

  1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu umożliwienia korzystania z naszego sklepu internetowego oraz w celach związanych z realizacją umów zakupu. Przetwarzanie danych może być również niezbędne do spełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Administratora danych.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 

– Wykonanie umowy: przetwarzamy dane, aby umożliwić korzystanie z naszych usług na podstawie zawartej umowy zakupu.

 

– Obowiązek prawny: przetwarzamy dane, aby spełnić nasze obowiązki prawne, takie jak przechowywanie danych podatkowych.

 

– Zgoda: w niektórych przypadkach prosimy o Państwa zgodę na przetwarzanie danych, na przykład w celach marketingowych. Zgoda ta może być wycofana w dowolnym momencie.

 

– Legitime interesy: przetwarzamy dane w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów, takich jak analiza i doskonalenie naszych usług.

 

  1. Okres przechowywania danych

 

Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, w jakich zostały zebrane, chyba że obowiązują nas dłuższe okresy przechowywania wynikające z przepisów prawa.

 

  1. Bezpieczeństwo danych

 

Dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić je przed utratą, nieuprawnionym dostępem, modyfikacją lub ujawnieniem.

 

  1. Państwa prawa w zakresie danych osobowych

 

Przysługuje Państwu szereg praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym:

 

– Prawo dostępu do danych osobowych.

 

– Prawo do sprostowania danych osobowych.

 

– Prawo do usunięcia danych osobowych.

 

– Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

 

– Prawo do przenoszenia danych osobowych.

 

– Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 

– Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Aby skorzystać z tych praw lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z nami pod adresem [adres email kontaktowy].

 

  1. Zmiany w Polityce Prywatności

 

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Wszelkie zmiany będą publikowane na tej stronie, a data aktualizacji będzie widoczna na samej górze Polityki.

 

  1. Kontakt

 

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących Polityki Prywatności zachęcamy do kontaktu pod adresem info@lapampas.pl lub pisemnie pod adres siedziby.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w załączonym pliku PDF „Polityka Prywatności”.

 

Dziękujemy za zaufanie i korzystanie z naszego sklepu internetowego.

Polityka Prywatności